Activiteiten

Op zoek naar info over onze Leesgroep? Ga naar onze Leesgroeppagina!

Voorlezen in de bib

Elke laatste zaterdag van de maand om 10u30

Elke laatste zaterdag van de maand wordt er door vrijwilligers voorgelezen in de jeugdafdeling tussen 10u30 en 11u.

Data

  • 30 september 2017
  • 28 oktober 2017
  • 25 november 2017
  • 30 december 2017
  • 27 januari 2018
  • 24 februari 2018
  • 24 maart 2018
  • 28 april 2018
  • 26 mei 2018


Vraag een voorleesbladwijzertje en verzamel de 9 voorleesstempels! Wie een volle stempelkaart heeft krijgt na de laatste voorleessessie een klein cadeautje...Het voorlezen gebeurt in de jeugdafdeling. Je kan gewoon doorlopend komen luisteren.
Organisatie: Bib Boutersem

Lezing: Belgen massaal op de vlucht

Donderdag 15 maart 2018 om 20u

Historicus Guido Janzegers geeft een lezing over de massale vluchtelingenstroom van Belgen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Belgen massaal op de vlucht in de nazomer van 1914 voor de gruweldaden van het Duitse leger 
 
De diverse herdenkingen van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog brachten ook een aantal verzwegen, vervaagde of bewust vergeten verhalen aan het licht. Meer en meer worden er ook vergelijkingen gemaakt met wat vandaag vluchtelingen in de wereld meemaken.

Op 4 augustus 1914 viel het sterkste leger van Europa uit die periode ons land binnen. Het werd dagenlang opgehouden door het pover uitgeruste Belgische leger. Het duurde resp. tot 19 (slag van Boutersem aan de Oude Vijvers)  en 25 augustus alvorens in onze streek Aarschot en Leuven werden ingenomen. Het gefrustreerde en vernederde Duitse leger nam dan wraak op de burgerbevolking. De vele slachtpartijen (5.000 doden), brandstichtingen en plunderingen lokten wereldwijd afgrijzen en verontwaardiging uit en zorgden voor heel wat solidariteitsacties met het Belgische volk.

Door het optreden van het Duitse leger sloegen 1.500.000 Belgen (20 % van de toenmalige bevolking!) in paniek op de vlucht voor die barbaarse "Hunnen"richting Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

De lezing over deze gruwelijkste periode  uit de Belgische geschiedenis wordt gegeven door Guido Janzegers, historicus. Zijn voordracht wordt ingeleid door burgemeester Sarah Boon. Chille Michiels, auteur van het boek "Opgeëiste en Weggevoerde Werkkrachten uit Boutersem tijdens de Eerste Wereldoorlog" zorgt voor een nabeschouwing.


De lezing kadert in de activiteiten omtrent herdenking 100 jaar einde Wereldoorlog I.

Gratis - vooraf inschrijven!
Organisatie: Werkgroep Herdenking 100 jaar einde Wereldoorlog I i.s.m. Bib Boutersem en Cultuurraad

Boekvoorstelling: De Tragedie van Swerthout-Wittebeek

Woensdag 4 april 2018 om 20u

Karolien Joossens schreef een historische roman gebaseerd op het waargebeurde oorlogsdrama van Meensel-Kiezegem. Ze vertelt over de ontstaansgeschiedenis van haar boek en leest er fragmenten uit voor.

Het oorlogsdrama van Meensel-Kiezegem

De Tragedie van Swerthout-Wittebeek speelt zich af in de zomer van 1944. Adolf, zoon van de welvarende en collaborerende familie Creemers uit Swerthout, wordt neergeschoten door het verzet. Uit wraak voor zijn dood weet de familie Creemers met behulp van zowel Duitsers als Vlamingen twee razzia’s te organiseren, waarbij nagenoeg de hele mannelijke bevolking van Swerthout-Wittebeek opgepakt wordt.

Slechts acht gevangenen zullen na de oorlog levend weerkeren uit de concentratiekampen.
Hoe heeft dit drama kunnen plaatsvinden? Welke oorzaken hebben tot deze afschuwelijke samenloop van omstandigheden geleid? Hoe ging het dorp om met de verschrikkelijke gebeurtenissen? Aan de hand van verschillende perspectieven (o.a. dorpelingen, verzetslieden, collaborateurs, Duitsers, …) kan de lezer zelf een antwoord construeren op deze vragen.

Karolien Joossens geeft een lezing over hoe, waarom, en met welk doel de roman is geschreven. Ze zal ook enkele fragmenten voorlezen. Daarna krijgt u de kans om vragen te stellen en om het boek aan te kopen.

Toen Karolien Joossens voor het eerst over het oorlogsdrama van Meensel-Kiezegem hoorde, liet het verhaal haar niet meer los. Ze sprak met getuigen en nabestaanden, verzamelde informatie, en schreef een roman gebaseerd op waargebeurde feiten in een poging om het drama te duiden en te begrijpen. Met de roman hoopt ze mee de herinnering aan het historische drama levend te houden.

Wie: Karolien Joossens
Prijs: gratis - vooraf inschrijven!
Organisatie: Bib Boutersem

Huiskamertoneel: Revue Ravage

Vrijdag 13 april 2018 om 20u

Theatercollectief Zibrogamin speelt Revue Ravage naar een tekst van Tom Lanoye.

Welkom in deze revue der menselijke zoektochten
Wilkommen in dit variété van mensen die een stempel willen drukken
Bienvenu in deze sketch van graag zien maar zeker ook gezien willen worden
Welcome in dit theater van de mens en zijn oerangst

Angst voor vergankelijkheid, sterfelijkheid, betekenisloosheid

Of wilt gij niet herinnerd worden misschien?

Een vrouw op haar retour, ouder wordend, moe
Een politica, overtuigd van het werken in functie van het grotere belang
Een moeder, verscheurd tussen klein en groot
Een echtgenote
Een minnares

Welkom, wilkommen, bienvenu, welcome!


Revue Ravage naar een tekst van Tom Lanoye.

Spelen mee: Ilse Humblet, Nele Debecker, Mia Vanderweyden, Ingrid Veulemans, Pieter Van Lijsebetten, Stijn Vijncke, Jo Verhenneman.
Regie: Eva De Mulder
Dramaturgie: Ines Minten
Muziekarrangementen: Pieter Van Lijsebetten

zibrogamin.be

Gratis - vooraf inschrijven!
Organisatie: Bib Boutersem

Lezing: Dagvlinders in beweging

Woensdag 18 april 2018 om 20u

Natuurpunt Velpe-Mene nodigt natuurliefhebber Bert Derveaux uit voor een geïllustreerde lezing over dagvlinders in onze regio.

Lezing, foto- en filmpresentatie

Dagvlinders zijn opvallende, vaak kleurrijke insecten, die een sterke impact hebben op natuurbeleving. Een veld vol vlinders roept bij veel mensen warme herinneringen op.

We bekijken het leven van onze dagvlinders en hun noden:
Dagvlinders in het landschap
Van eitje naar vlinder, van lente tot winter
Het belang van waardplanten en natuurgebieden
De bloemenrijke tuin, een nectarkroeg voor vlinders
Welke soorten kloppen aan de deur?

We lichten een tip van de sluier over zeldzamere soorten die een verborgen leven leiden zoals de iepenpage.

Ook het nachtleven heeft heel wat fraais in petto en sommige nachtvlinders zijn zelfs overdag actief.

Spreker van dienst is Bert Derveaux, een natuurliefhebber van Natuurpunt uit Lubbeek, vaak te vinden in bos en veld op zoek naar bijzondere dieren en planten.

Natuurpunt Velpe-Mene
Spreker: Bert Derveaux

Gratis - vooraf inschrijven!
Organisatie: Natuurpunt Velpe-Mene i.s.m. Bib Boutersem

Lezing: De toekomst van onze energie

Woensdag 2 mei om 20u

Naar aanleiding van zijn boek Op eigen kracht geeft Mathias Bienstman een lezing over hoe het verder kan met onze energie.

Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu brengt alle recente cijfers mee over de komende kostprijs van energie, de kernuitstap, hoe het verder moet zonder fosiele brandstoffen… 

Aan de hand van zijn boek ‘Op eigen kracht’ maakt hij duidelijk welke keuzes er dringend gemaakt moeten worden voor het energiebeleid.

De Milieudienst en de Bibliotheek nodigen u graag in de bib uit om naar zijn verhaal te komen luisteren en uw vragen te stellen.

In de bib:


Op eigen kracht : de bevrijding van gas, olie en kernenergie - BIENSTMAN, Mathias

Gratis.
Vooraf inschrijven!
Organisatie: Milieudienst en Bib Boutersem

Zoek in (ook voorbije) activiteiten: